Plakat for VOFO

Prosjekt der jeg produserte en brosjyre for VOFO (Voksenopplæringsforbundet) med formål om å opplyse om muligheter for støtte for kursholdere. Brosjyren er 3 foldet fra et A4 størrelse papir. Layout ble laget i Adobe InDesign CS5 mens grafikk ble laget i Adobe Illustrator CS5. Alt er laget i profesjonell kvalitet klar for sending til trykkeri.

Fargeprofilen er CMYK
Alle fonter er vektorisert for full kontroll over sluttresultatet.
Eksporteres til høykvalitets PDF for trykking.